NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Správní radaPŘEDSEDA


PhDr. Stanislava Střelcová,
muzikoložka, publicistka ▼
PhDr. Stanislava Střelcová

Narozena v Brně v rodině hudebního vědce - prof. Bohumíra Štědroně. Studovala klasické gymnázium (1970-74), poté hudební a divadelní vědu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 1982 obdržela doktorát v oboru divadelní věda. Postupně získávala zkušenosti v kulturní rubrice deníku, v divadelním časopise, jako spolupracovník lexikografického centra na hudební vědě MU, jako lektor dramaturgie Janáčkovy opery v Brně a jako dramaturg hudební redakce Československé televize v Praze. Po krátkém působení v bývalém Československém rozhlase v Praze (1980, 1987) se v roce 1990 opět vrátila jako redaktorka hudebního vysílání pro děti a mládež v Českém rozhlase v Praze, kde působí dosud. Nadále se zabývá publicistickou a činností, stejně jako autorskou, při tvorbě divadelních a televizních scénářů či přednášek doma i v zahraničí. Věnuje se zejména soudobé hudbě a dílu B. Martinů a L. Janáčka.ČLENOVÉ


Bohuslav Pavlas,
violoncellista ▼
Bohuslav Pavlas

Narozen 14. 10. 1948 v Českém Těšíně. V pěti letech začal hrát na klavír, ke kterému v 11 letech přibylo violoncello. Během studií na  konzervatoři získal 1. cenu v  mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce. Po absolvování AMU ve třídě prof. Saši Večtomova se účastnil mistrovských kurzů v italské Sieně u prof. André Navarry. V roce 1985 ukončil uměleckou aspiranturu na AMU. Po svém absolventském koncertu dostal příležitost vystoupit na festivalu Pražské jaro a poté následuje bohatá sólistická činnost. Vystupoval na více než 1200 koncertech ve 24 zemích celého světa (Vídeň, Berlín, Budapešť, Madrid, Brusel, Tokio, Athény,  Singapur, Caracas, Havana, Mexico, Venezuela, Kolumbie apod). Jeho nahrávky jsou na gramofonových deskách a  v televizních a rozhlasových studiích v mnoha zemích. Vystupoval s takovými umělci, jako např. Jiří Bělohlávek, Zdeněk Košler, Vladimír Válek, Petr Altrichter, Libor Pešek, Josef Suk sir Charles Mackerras, Charles Spencer a další.

 


MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.,
klavírista a pedagog ▼
MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.

Ivo Kahánek je pokládán za jednoho z nejlepších českých pianistů současnosti. Absolutní vítěz mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro z roku 2004 pravidelně spolupracuje se špičkovými českými i zahraničními orchestry a interprety. V roce 2007 vystoupil na BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde spolu se Symfonickým orchestrem BBC pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č. 4 (Inkantace) Bohuslava Martinů. Se stejným koncertem pak Ivo Kahánek vystoupil i s Berlínskou filharmonií pod vedením Sira Simona Rattla v roce 2014. Jeho album (Janáček – Martinů – Kabeláč) získalo nejvyšší možné hodnocení v odborných zahraničních časopisech Classics Today (USA), Le Monde de la Musique (Francie) a Fanfare (USA). Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského.


Mgr. Michal Kaňka,
violoncellista, prof. konzervatoře a HAMU ▼
Mgr. Michal Kaňka

Michal Kaňka (nar. 1960) studoval hru na violoncello u Mirko Škampy, Viktora Moučky a Josefa Chuchro. Poté krátkodobě studoval u francouzských cellistů Paula Torteliera a André Navarry.

Během studijních let absolvoval přes tři desítky soutěží. Z nejvýraznějších úspěchů připomeňme první cenu v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 1983 nebo vítězství v rozhlasové soutěži bavorského rozhlasu ARD v Mnichově (1986). Velkým úspěchem byl také laureátský titul z Mezinárodní soutěže Petra Iljiče Čajkovského v Moskvě 1982. Na soutěžní úspěchy přirozeně navázala sólová vystoupení v Evropě, Japonsku a Severní i Jižní Americe.

Michal Kaňka intenzivně spolupracuje s francouzskou nahrávací společností Praga Digitals, pro kterou natočil více než tři desítky sólových kompaktních disků. Většina z nich byla vysoce oceněna mezinárodní kritikou.

Vedle sólové činnosti se Michal Kaňka již od mládí věnuje komorní hře. Od roku 1986 je členem Pražákova kvarteta, se kterým pravidelně vystupuje na nejdůležitějších pódiích světa.

Od roku 2011 je pedagogicky činný na Akademii múzických umění v Praze a od roku 2013 také na Pražské konzervatoři. V roce 2014 byl jmenován předsedou stálé komise Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro.


Mgr. Michal Novenko,
varhaník, dirigent a hudební skladatel ▼
Mgr. Michal Novenko

Studoval na Konzervatoři v Praze a na pražské AMU obory kompozice, varhany, hudební teorie a dirigování (absolvoval řízením 6. symfonie B. Martinů).

Je autorem komorních, orchestrálních a varhanních skladeb. Jako varhaník koncertuje ve většině zemí Evropy, v Izraeli a USA (např. na festivalech v Sionu, Arezzu, Onndle, Philadelphii aj.). Je profesorem Konzervatoře v Praze a je zván i do zahraničí jako pedagog a porotce varhanních soutěží. V jeho bohaté diskografii převažují nahrávky historických varhan. Intenzivně se věnuje uvádění české varhanní tvorby.


PhDr. Kateřina Maýrová,
muzikoložka, odborná pracovnice Muzea české hudby v Praze ▼
PhDr. Kateřina Maýrová

Narodila se v Praze. Studovala hudební vědu a národopis na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1982 až do současné doby je zaměstnána jako kurátorka v Hudebně-historickém oddělení Muzea české hudby při Národním muzeu v Praze, a to v úseku hudební knihovny.

Od roku 1988 je též správkyní rozsáhlé sbírky tzv. tiskové dokumentace (koncertní programy, divadelní plakáty a cedule) ve výše uvedeném oddělení. Ve svém odborné vědecké práci se zaměřuje jednak na problematiku výzkumu dvojsborové kompozice v Čechách na přelomu 16. a 17. století, jednak na evidenci korespondence hudebního skladatele Bohuslava Martinů.Termín zasedání správní rady Nadace Bohuslava Martinů v roce 2019:

19. února | 23. dubna | 18. června | 10. září | 15. října | 3. prosince