LIDÉ

Správní radaPŘEDSEDA


PhDr. Stanislava Střelcová,
muzikoložka, publicistka ▼
PhDr. Stanislava Střelcová

Narozena v Brně v rodině hudebního vědce - prof. Bohumíra Štědroně. Studovala klasické gymnázium (1970-74), poté hudební a divadelní vědu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 1982 obdržela doktorát v oboru divadelní věda. Postupně získávala zkušenosti v kulturní rubrice deníku, v divadelním časopise, jako spolupracovník lexikografického centra na hudební vědě MU, jako lektor dramaturgie Janáčkovy opery v Brně a jako dramaturg hudební redakce Československé televize v Praze. Po krátkém působení v bývalém Československém rozhlase v Praze (1980, 1987) se v roce 1990 opět vrátila jako redaktorka hudebního vysílání pro děti a mládež v Českém rozhlase v Praze, kde působí dosud. Nadále se zabývá publicistickou a činností, stejně jako autorskou, při tvorbě divadelních a televizních scénářů či přednášek doma i v zahraničí. Věnuje se zejména soudobé hudbě a dílu B. Martinů a L. Janáčka.ČLENOVÉ


MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.,
klavírista a pedagog ▼
MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.

Ivo Kahánek je pokládán za jednoho z nejlepších českých pianistů současnosti. Absolutní vítěz mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro z roku 2004 pravidelně spolupracuje se špičkovými českými i zahraničními orchestry a interprety. V roce 2007 vystoupil na BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde spolu se Symfonickým orchestrem BBC pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č. 4 (Inkantace) Bohuslava Martinů. Se stejným koncertem pak Ivo Kahánek vystoupil i s Berlínskou filharmonií pod vedením Sira Simona Rattla v roce 2014. Jeho album (Janáček – Martinů – Kabeláč) získalo nejvyšší možné hodnocení v odborných zahraničních časopisech Classics Today (USA), Le Monde de la Musique (Francie) a Fanfare (USA). Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského.


MgA. Michal Kaňka,
violoncellista, prof. konzervatoře a HAMU ▼
MgA. Michal Kaňka

Michal Kaňka (nar. 1960) studoval hru na violoncello u Mirko Škampy, Viktora Moučky a Josefa Chuchro. Poté krátkodobě studoval u francouzských cellistů Paula Torteliera a André Navarry.

Během studijních let absolvoval přes tři desítky soutěží. Z nejvýraznějších úspěchů připomeňme první cenu v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 1983 nebo vítězství v rozhlasové soutěži bavorského rozhlasu ARD v Mnichově (1986). Velkým úspěchem byl také laureátský titul z Mezinárodní soutěže Petra Iljiče Čajkovského v Moskvě 1982. Na soutěžní úspěchy přirozeně navázala sólová vystoupení v Evropě, Japonsku a Severní i Jižní Americe.

Michal Kaňka intenzivně spolupracuje s francouzskou nahrávací společností Praga Digitals, pro kterou natočil více než tři desítky sólových kompaktních disků. Většina z nich byla vysoce oceněna mezinárodní kritikou.

Vedle sólové činnosti se Michal Kaňka již od mládí věnuje komorní hře. Od roku 1986 je členem Pražákova kvarteta, se kterým pravidelně vystupuje na nejdůležitějších pódiích světa.

Od roku 2011 je pedagogicky činný na Akademii múzických umění v Praze a od roku 2013 také na Pražské konzervatoři. V roce 2014 byl jmenován předsedou stálé komise Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro.


MgA. Michal Novenko,
varhaník, dirigent a hudební skladatel ▼
MgA. Michal Novenko

Studoval na Konzervatoři v Praze a na pražské AMU obory kompozice, varhany, hudební teorie a dirigování (absolvoval řízením 6. symfonie B. Martinů).

Je autorem komorních, orchestrálních a varhanních skladeb. Jako varhaník koncertuje ve většině zemí Evropy, v Izraeli a USA (např. na festivalech v Sionu, Arezzu, Onndle, Philadelphii aj.). Je profesorem Konzervatoře v Praze a je zván i do zahraničí jako pedagog a porotce varhanních soutěží. V jeho bohaté diskografii převažují nahrávky historických varhan. Intenzivně se věnuje uvádění české varhanní tvorby.


PhDr. Ivan Ruml,
hudební redaktor a operní specialista ▼
PhDr. Ivan Ruml

Český novinář, operní redaktor, autor rozhlasových pořadů a televizních dokumentů Ivan Ruml se narodil v Českých Budějovicích. Studoval na Pražské konzervatoři a na Filozofické fakultě University Karlovy obory dějiny hudby a dějiny divadla. Byl redaktorem Československé tiskové kanceláře, hudebním redaktorem Československého rozhlasu, dramaturgem vydavatelství Supraphon, šéfredaktorem časopisu Musica a programovým dramaturgem České televize.

V současnosti připravuje pro české vysílání sobotní přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku, dale operní programovou nabídku Evropské vysílací unie a sobotní operní večery na stanici Český rozhlas – Vltava. Jedenáct let autorsky vytvářel program Krásné hlasy, vysílaný každou neděli odpoledne. Spolupracuje s Českou televizí jako scénárista a tiskový mluvčí mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha zaměřeného na hudební programy. O tomto festivalu vytvořil televizní dokument z jeho historie, dále dokumentární film o české janáčkovské pěvkyni Libuši Domanínské, televizní program o historii Prodané nevěsty a Libuše, vedl hodinový rozhovor s legendární sopranistkou Dame Joan Sutherland  v cyklu Evropané a připravil dokument o pařížském uvedení Prodané nevěsty 2008.

Pracoval řadu let jako tiskový mluvčí české Chopinovy společnosti, o níž vytvořil hodinový document v jubilejním roce 2010. V současné době působí jako dramaturg  archivu České televize. Je autorem četných novinových a časopiseckých článků o klasické hudbě.


Prof. Vít Zouhar, Ph.D. ,
hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog ▼
Prof. Vít Zouhar, Ph.D.

Vít Zouhar (*1966), hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog je autorem nebo spoluautorem šesti oper (L´Arianna, La Dafne, Coronide, Torso), více než šedesáti orchestrálních a komorních děl (Brána slunce, Blízká setkání zběsilostí srdce, Pinnas columbae), hudebních her a zvukových instalací (Arcadi, zaHRAda, Tastes, Planina, EUOUA). Jeho hudba je spojována s minimalismem a postmodernou. Řada skladeb vznikla na objednávku (Národní divadlo v Praze, Pražské jaro, Orchestr Berg, Ensemble Damian) a je pravidelně prováděna a nahrávána v Evropě a USA. Zouharova divadelní tvorba byla a je v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafne, Noci Dnem, Otvírání studánek Alfréda Radoka), Ensemble Damian (Coronide, Torso, Saeculum Coronatum) a opera povera (ECHO). Jako hostující skladatel působil ve Werkstadt Graz a na IEM Graz. V roce 2001 Zouhar spoluzaložil program Slyšet jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově. S Jaromírem Synkem a Jiřím Kopeckým vydal knihu Hudební hry jinak (2014) a s Jaromírem Synkem a Ivo Medkem Composing in the classroom: Different Hearing (2014). Jeho teoretické práce jsou zaměřeny na problematiku hudby 20. století (minimalismus, hudební postmoderna). Pro IEM Cube ve Štýrském Hradci rekonstruoval prostorovou verzi elektroakustické skladby Poème électronique Edgarda Varèseho (2003). V roce 2004 vydal monografii Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. Století. Společně se Zdeňkem Zouharem publikoval v roce 2008 knihu Dear Friend. Bohuslav Martinů's Letters to Zdeněk Zouhar. S Gabrielou Coufalovou vydal v roce 2017 Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů´s letters to Miloslav Bureš. V roce 2016 zveřejnil kritickou edici kantát B. Martinů na texty Miloslava Bureše The Bohuslav Martinů Complete Edition VI/2/3. Bureš Cantatas. V letech 1992-2004 Zouhar působil na Institutu pro elektronickou hudbu při Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském Hradci. Od roku 1992 přednáší na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2010 je prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Zouhar je držitelem Ceny Alfréda Radoka, NUBERG a řady dalších ocenění.

Foto: Anne LeBaronTermín zasedání správní rady Nadace Bohuslava Martinů v roce 2021:

16. února | mimořádná 16.března | 20.dubna | 22. června | 14. září | 19. října | 7. prosince