PUBLIKACE

Simon, Robert C.: Bohuslav Martinů. A Research and Information Guide.

Routledge 2014, 284 p., ISBN-10: 0415741947

Průvodce Roberta C. Simona obsahuje systematicky uspořádané informace týkající se aktuálního stavu výzkumu díla Bohuslava Martinů. Kniha se soustředí především na sekundární prameny: puklikovanou korespondenci, monografie, odborné články a eseje nebo dizertační práce. 

Dostupné zde