PUBLIKACE

Významné české skladatelské instituce, 2015 - 2019

Významné české hudební instituce - jejich historie, poslání a projekty v letech 2015 - 2019. 

Knihu je možné zakoupit ZDE

Tato publikace vznikla k 20. výročí založení Institutu Bohuslava Martinů v Praze.
Vyzvali jsme nejvýznamnější skladatelské instituce, pečující o odkaz klasiků české hudby,
aby představily svou historii, činnost a aktuální projekty. Smyslem bylo jak hledání toho,
co máme společné, tak i toho, v čem se lišíme. Sdílení těchto zkušeností nám pomůže
přesněji formulovat naše cíle do budoucna, lépe prezentovat naši činnost směrem
k odborné i laické veřejnosti a úspěšněji prosazovat naše záměry v rámci české kulturní
politiky. (Aleš Březina, ředitel Institutu Bohuslava Martinů)