AKTUALITY

12
PO
LISTOPAD 2018


Před 50 lety zemřel autor textu k Otvírání studánek a Martinů přítel Miloslav Bureš

12. listopadu před padesáti lety zemřel básník Miloslav Bureš, rodák z Poličky a blízký přítel Bohuslava Martinů, se kterým byl v letech 1957 a 1959 v Itálii a Švýcarsku. Na Burešovy texty složil Martinů čtyři své kantáty: Legendu z dýmu bramborové nati, Romanci z pampelišek, Mikeše z hor a jednu ze svých nejznámějších skladeb Otvírání studánek, kterou také Miloslavu Burešovi věnoval.

Miloslav Bureš a Bohuslav Martinů (Řím, 1957) Foto Centrum BM v Poličce

Miloslav Bureš (6. 11. 1909, Polička - 12. 11. 1968, Praha) byl básník, prozaik a redaktor. V mládí studoval gymnázium v Poličce a poté na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako redaktor Severočeského deníku, Československého rozhlasu, v pražských nakladatelstvích Melantrich, Práce a Osvěta. Mezi lety 1951 až 1955 působil jako úředník na ministerstvech informací, školství a kultury, poté pracoval v redakci Svobodného slova nebo Zítřka. Kromě básnických sbírek psal i romány, povídky a pohádky pro děti. V jeho díle se odráží silná láska k rodnému kraji, přírodě a lidovým zvykům.

„Vaše báseň o Studánce se mne hluboce dotkla nejen proto, že máte rád Vysočinu, ale i proto, že je krásná. Mnoho vzpomínek vyvolala – a drahých. Ovšem, že na ni píšu hudbu; tak krásný text se nenajde každý den,“ píše Bohuslav Martinů v dopise Miloslavu Burešovi v červenci 1955.

Před rokem se Kantáty z Vysočiny dočkaly první kritické edice v rámci Souborného vydání díla Bohuslava Martinů (ed. Vít Zouhar). Podle ní natočil Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek a sólisté album vydané v Supraphonu, které nedávno získalo nominaci na BBC Music Magazine Award a bylo označeno jako Editor’s Choice ve dvou britských hudebních časopisech Gramophone a BBC Music Magazine. 

Nejbližší příležitost slyšet Otvírání studánek naživo bude na festivalu Dny Bohuslava Martinů, který slavná kantáta již tradičně zahájí. 4. prosince ji v Sále Martinů provede Kühnův dětský sbor se sbormistry Jiřím Chválou, Petrem Louženským, členy Wihanova kvarteta a dalšími sólisty.