SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Kantáty

Bohuslav Martinů:
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, H 354

LEGENDA Z DÝMU BRAMBOROVÉ NATI, H 360
ROMANCE Z PAMPELIŠEK, H 364
MIKEŠ Z HOR, H 375        
  

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů VI/2, sv. 3
Editor  Vít Zouhar
BA 10575-01 partitura v plátěné vazbě (25,5 x 32,5 cm)

· první vědecko-kritické vydání
·
detailní předmluva a kritická zpráva (obojí v angličtině a češtině) od editora
·
faksimile důležitých pramenů

Čtyři komorní kantáty na texty Miloslava Bureše vznikly v intenzivním tvůrčím období let 1955–1959. Bohuslav Martinů v té době dokončil řadu významných děl, mimo jiné Epos o Gilgamešovi, H 351, nebo Řecké pašije, H 372 I a II. Kantáty tvořící tento svazek jsou tematicky i jazykově spjaty s českým prostředím, výrazně však přesahují regionální kontext. Dramaturgií, syžetem, námětem i zpracováním korespondují se skladatelovým konceptem moderního hudebního divadla. Motivy návratů či hledání identity se objevují v jeho operách, kantátách, sborech i písňových cyklech od 30. let, podobně jako kompoziční prostředky,navazující na folklorní východiska, které v nich použil. A právě Burešovo civilní propojování citací a stylizací českého folkloru s archetypy rituálů a legend bylo jedním z hlavních důvodů, proč jeho verše tak silně oslovilyMartinů, proč se k nim vracel a proč je v kantátách zhudebnil.

Kritická edice eliminuje dílčí nesrovnalosti, chyby a řešení, která provázela dřívější vydání (doplnění chybějících textů, vokálů, dynamiky, tempových změn atd.) a která nebyla v souladu se záměry skladatele. Reflektuje dokumenty, z nichž mnohé byly považovány za ztracené nebo nezvěstné (textové předlohy, neznámá Burešova korespondence atd.) a na základě posledních nálezů nově objasňuje vznik, provozování a dobový kontext kantát.

 

Distribuce: