SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Fotogalerie


Roman Patočka, vítěz soutěže v kategorii housle, 2000
Tomáš Jamník, vítěz soutěže v kategorii violoncello, 2003
Kristýna Znamenáčková, vítězka soutěže v kategorii klavír, 2015

Martin Sedlák, vítěz soutěže v kategorii violoncello, 1997
Trio Concertino, vítězové soutěže v kategorii komorní hudba - klavírní trio, 2004
prof. Emil Leichner předává cenu Barboře Sejákové, vítězce kategorie klavír, 1999

Libor Meisl na koncertě vítězů, laureát soutěže v kategorii housle, 1997
Teodor Brcko, vítěz kategorie violoncello, 2003
Miron Šmidák, vítěz kategorie klavír, 2002

Trio concertino, vítězové v kategorii komorní hudba - klavírní trio, 2004
Laureáti soutěže 2003
prof. Emil Leichner, iniciátor soutěže, na Festivalu Bohuslava Martinů, 2002

Roman Patočka, laureát soutěže v roce 2001, na koncertě vítězů
Předávání cen, 2000
Předávání cen, 2004

Vítězný klavírista Miron Šmidák v roce 2002 přijímá cenu z rukou prof. E. Leichnera
Vyhlašování cen, 2001
Penguin Quartet, 2004

Ceny předával prof. E. Leichner, 2002


Vítězka kategorie housle Olinka Šroubková, 2013
Vítěz kategorie violoncello, Václav Petr, 2012
Vítěz kategorie violoncello, violoncellista Robert Kružík, 2012

Kateřina Potocká získala v kategorii klavír v roce 2015 2. místo
Anna Paulová, klarinet, 1. cena a Cena Nadace Život Umělce pro nejúspěšnějšího účastníka soutěže, 2016
Sylvie Schelingerová, flétna, 2. cena, 2016

Jakub Halata, trubka, 2. cena, 2016
Jana Černohouzová, klarinet, čestné uznání a Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci autorova díla, 2016
Marie Zahrádková, cembalo, 1. cena 2016

Marie Pochopová, cembalo, 2. cena 2016
Jiří Havrlant, 3. cena a Cena Nadace Viktora Kalabise za nejlepší interpretaci autorova díla
Laureáti cembalo, 2016

Marie Ptáková, cembalo, Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci autorova díla 2016
Ondřej Bernovský, cembalo, čestné uznání 2016

Soutěž Nadace Bohuslava Martinů v kategorii zpěv 2017
Zpěv 2017 - 1. cena: Zdislava Bočková
Soutěž Nadace Bohuslava Martinů v kategorii violoncello 2017

Violoncello 2017 - 1. cena: Aneta Šudáková