SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Přihláška do soutěže 2022

Vyplněnou přihlášku zašlete do 30. června na e-mailovou adresu krizanovsky.radek@volny.cz nebo poštou na adresu: Nadace Bohuslava Martinů, Soutěž 2018, Bořanovická 14/1779, 182 00  Praha 8

Přihlášku ve formátu Word si můžete stáhnout a vyplnit zde: Stáhnout