NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Přihláška do soutěže 2018

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu krizanovsky.radek@volny.cz nebo poštou na adresu: Nadace Bohuslava Martinů, Soutěž 2018, Bořanovická 14/1779, 182 00  Praha 8

Přihlášku ve formátu Word si můžete stáhnout a vyplnit zde: Stáhnout

Poznámky prof. Štrause k Martinů Sonátě pro housle a klavír č. 1, H 182:

Ke stažení zde: Stáhnout

Martinů napsal jako předlohu pro tisk oba hlasy. Ve vytištěném klavírním partu je podstatně méně tiskových chyb v houslovém řádku než ve vytištěném houslovém. Proto opravte tištěný houslový part podle houslového řádku v klavírním partu. Něco málo chyb je i v klavíru, jsou však na listině také opraveny. První číslo značí stránku, druhé číslo notovou osnovu v klavíru, třetí číslo takt. Převážně se jedná o opravu omylů v tištěném houslovém partu. které byly učiněny na základě srovnání s oběma party rukopisu. V několik málo případech se od sebe nepatrně liší autorovy verze v houslích a v klavíru. Je na každém interpretovi, co si vybere. Obojí může být pravda. Martinů zde trochu polemizuje s čerstvě uveřejněnou houslovou sonátou M. Ravela, zejména použitím bluesových názvuků ve druhé větě. Zatímco Ravel si ale bluesové idiomy půjčuje v jejich čisté formě, Martinů je učinil součástí svého jazyka. V tom je hlavní rozdíl mezi oběma autory. V případě nejasností jsem k dispozici na e-mailu: emistraus@seznam.cz nebo na telefonu 605 440 831.

Ivan Štraus