SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Podmínky soutěže 2022

Soutěžní podmínky jsou ke stažení zde: Soutěžní podmínky 2022
 

Podmínky

Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2022

Cílem soutěže je podpora mladých hudebních talentů při jejich vstupu do praxe, trvalá propagace odkazu Bohuslava Martinů a péče o uvádění české novější tvorby.

Interpretační Soutěž Nadace Bohuslava Martinů (dále jen soutěž) se řídí platným soutěžním řádem.

I.
Obecná ustanovení

Termín a obory

27. ročník soutěže se uskuteční ve dnech  25. - 27. listopadu 2022 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce, sídle Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (Malostranské nám. 13,118 00 Praha 1) v kategoriích:

 1. housle
 2. komorní soubory od tria po sexteto s klavírem

Účast v soutěži

Zúčastnit se mohou kandidáti:

 1. z České a Slovenské republiky a cizinci studující umělecké obory v ČR nebo SR                   
 2. ve věku max. 28 let u všech kategorií s výjimkou zpěvu (max. 30 let)
 3. kteří nezískali v minulých ročnících 1. cenu v daném oboru.

V případě velkého počtu kandidátů má pořadatel právo jejich výběru a to v každé soutěžní kategorii. Vyhlašovatel může rovněž tento počet eventuálně rozšířit na základě zkrácení soutěžních výstupů.

Přihláška

K přihlášení do soutěže je nutné zaslat:

 1. vyplněnou přihlášku – ke stažení zde
 2. umělecký životopis (max. 15 řádků) a portrétní fotografii vhodnou pro tiskové materiály
 3. doklad o zaplacení registračního poplatku 300,- Kč, ústřižek složenky či doklad o bankovním převodu na účet Nadace Bohuslava Martinů: 3756671/0300 u ČSOB. Poplatek uhradí pouze kandidáti, kteří byli do soutěže vyhlašovatelem vybráni.

Termín pro zaslání řádně vyplněné přihlášky s přílohami: nejpozději do 31. 8. 2022 buď elektronicky na souteznbm@martinů.cz, krizanovsky.radek@volny.cz  nebo v tištěné podobě na adresu:

Nadace Bohuslava Martinů
soutěž
Bořanovická 14
182 00, Praha 8 – Kobylisy

Úhrada registračního poplatku:  následně, nejpozději do 31. 8. 2022.

II.
Průběh soutěže

Soutěž se v obou kategoriích koná jako jednokolová v průběhu jednoho dne.

housle
zahájení a losování pořadí kandidátů           24.11.2022, 18.00
soutěž                                                                        25.11.2022, 9 – 21,00 
příprava vystoupení v Galerii Lichtenštejnského paláce

komorní soubory od tria po sexteto s klavírem
zahájení a losování pořadí kandidátů           25.11.2022, 18,00
soutěž                                                                        26.11.2022, 9 - 21,00
příprava vystoupení v Galerii Lichtenštejnského paláce

Rozpis akustických zkoušek v Sále Martinů bude vybraným kandidátům obou kategorií sdělen bezprostředně po vylosování

Slavnostní předání cen a koncert laureátů soutěže se koná 27. listopadu 2022 v 19.30 v Sále Martinů.

Soutěžní vystoupení jsou veřejně přístupná.

III.
Soutěžní repertoár

Podmínky pro obě kategorie

Délka soutěžního vystoupení účastníka je v kategorii housle 40 minut, v kategorii komorní soubory od tria po sexteto s klavírem 40 minut.

Vyhlašovatel má právo časový limit snížit podle počtu kandidátů přijatých do soutěže.
Vyhlašovatel nezajišťuje kandidátům klavírní doprovod.
Skladby uvedené v přihlášce nelze dodatečně měnit.
Kandidát musí vystoupit s vlastním notovým materiálem, který je v souladu s dikcí autorského zákona.
Porota si vyhrazuje právo na přerušení soutěžního výkonu v případě nesplnění podmínek a délky soutěžního repertoáru.

Repertoár soutěžních kategorií v roce 2022

housle

 • skladba Bohuslava Martinů
 • skladba světového repertoáru 19. století
 • skladba českého autora napsaná po roce 1950

Pořadatel soutěže nezajišťuje a nehradí klavírní doprovod.

komorní soubory od tria po sexteto s klavírem

 • reprezentativní skladba Bohuslava Martinů v min. rozsahu 10 minut
 • skladba světového repertoáru
 • skladba českého autora napsaná po roce 1950

IV.
Umělecká garance soutěže

Umělecký garant soutěže

Jiří Hlaváč

Členové poroty housle: Garant oboru housle Leoš Čepický
Leoš Čepický, Bohuslav Matoušek, František Novotný, Ivan Štraus,  Jiří Panocha

Členové poroty komorní hra: Garant oboru komorní hra Ivo Kahánek
Jiří Hlaváč, Ivo Kahánek, Roman Patočka,  Václav Petr, Jan Kučera

 

V.
Ceny a další odměny

Ceny pro každou kategorii

1. cena       25.000,- Kč
2. cena       15.000,- Kč
3. cena       10.000,- Kč

Cena Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci autorova díla 10.000,- Kč

Speciální ceny

Cena Nadace Život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka Soutěže Bohuslava Martinů 10.000,- Kč
Cena Viktora Kalabise za nejlepší provedení autorova díla 10.000,- Kč
Cena Jaroslava a Zorky Zichových  10. 000 Kč
Cena Přemysla Pražáka  10. 000 Kč      

Koncertní vystoupení

Honorované vystoupení na Festivalu Dny Bohuslava Martinů 2023

 Zařazení vybraných vystoupení z koncertu laureátů soutěže NBM 2022 na prezentační CD

Další ceny a koncertní vystoupení jsou v jednání a budou zveřejněny na stránce www.martinu.cz.
Podmínky mohou být aktualizovány podle stavu epidemiologické situace v ČR.


Podmínky soutěže NBM 2021 ke stažení ZDE