INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ

3. Benefiční koncert 2017

Třetí benefiční koncert na podporu Institutu Bohuslava Martinů se znovu uskuteční v krásných prostorech Kaiserštejnského paláce v centru Prahy. V tomto roce vystoupí bez nároku na honorář jedni z nejvýraznějších představitelů mladší generace v ČR, koncertní mistr České filharmonie a laureát světové houslové soutěže Královny Alžběty v Bruselu Josef Špaček a vynikající klavírista Miroslav Sekera.

Josef Špaček a Miroslav Sekera Foto: PJ - Ivan Malý


Pondělí 20. listopadu 2017, 19:30
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1

Bohuslav MARTINŮ: Sonáta č.3 pro housle a klavír, H 303
Bedřich SMETANAZ domoviny. Dvě dua pro housle a klavír
Bohuslav Martinů: Koncert pro housle a klavír, H 13


Josef Špaček - housle
Miroslav Sekera - klavír

Kaiserštejnský palác

Vstup: Je možné uzavřít darovací smlouvu a hodnotu bezúplatného plnění (daru) následně odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15, odst.). Pokud se nemůžete zúčastnit benefičního koncertu a přesto byste chtěli podpořit činnost Institutu Bohuslava Martinů, můžete tak učinit zasláním daru na účet (2300633685/2010, Fio banka). 

Kontakt pro další informace a rezervaci vstupenek: Ivana Březinová, martinu@martinu.cz

„A model of its kind“ Smyslem benefičního koncertu je podpora Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů připravovaného Institutem Bohuslava Martinů. Projekt má od roku 2015 již 5 vydaných svazků, první z nich získal ocenění Best Edition Award a dočkal se skvělých recenzí v předních odborných časopisech doma i v zahraničí (časopis NOTES ho označil za ukázkový příklad svého druhu - „a model of its kind“).

Institut Bohuslava Martinů, o.p.s. založila Nadace Bohuslava Martinů v roce 1995 se záměrem zajistit úplný informační servis pro zájemce o život a dílo tohoto skladatele. Cílem institutu je shromáždit veškeré dostupné dokumenty o tomto klasikovi české a světové hudby 20. století. Hlavním projektem Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. je postupné vydávání všech skladeb Bohuslava Martinů v kritických edicích. Finančním garantem Souborného vydání je Nadace Bohuslava Martinů. Projekt však potrvá řadu desetiletí a jeho kompletní financování překračuje možnosti Nadace Bohuslava Martinů. Kromě získávání různých dílčích grantů proto Institut B. Martinů plánuje pořádat každoroční benefiční koncert a mj. umožnit „adopci“ jednotlivých svazků souborného vydání. Edice vychází v české a anglické jazykové verzi ve významném světovém vydavatelství Bärenreiter a k jejím subskribentům patří renomované zahraniční univerzity a knihovny. Každý rok připravuje institut k vydání dva nové svazky. 

Institut Bohuslava Martinů děkuje Josefu Špačkovi a Miroslavu Sekerovi za ochotu účinkovat na benefičním koncertu bez honoráře a paní Heleně Konstantinové za velkorysé zapůjčení Kaiserštejnského paláce.

     

Hlavní partner benefičního koncertu: RSJ