INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ

6. Benefiční koncert pro Institut Bohuslava Martinů

Na šestém benefičním koncertu na podporu činnosti Institutu Bohuslava Martinů vystoupí Martinů Voices. Koncert se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2020 již tradičně v prostorách Kaiserštejnského paláce.

​Martinů Voices je komorní vokální soubor, zaměřující se na sborovou tvorbu 20. století. Výkony tohoto tělesa jsou dlouhodobě vysoko ceněny – v březnu 2018 byla jejich martinůovská deska oceněna nejvyšším hodnocením v prestižním britském časopisu Gramophone, kde získala tzv. “Editor’s Choice“, květnové (2018) číslo časopisu Diapason, který je považován za nejvýznamnější periodikum frankofonního hudebního světa, ji ohodnotilo svou nejvyšší známkou a CD tak získalo tzv. “Diapason d’Or”. Britský hudební kritik David Nice označil umění Martinů Voices jako „truly treasure for everyone“ a udělil souboru pět hvězdiček z pěti (David Nice, BBC Music Magazine, červenec 2018).

Martinů Voices
Pondělí, 9. listopadu 2020, 19:30
Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí 23/37, Praha 1)

Kontakt pro další informace:
Kateřina Nová
benefice@martinu.cz

Institut Bohuslava Martinů děkuje Martinů Voices za ochotu účinkovat na benefičním koncertu za symbolický honorář. Dále děkuje zatím nejštědřejším sponzorům: finanční skupině RSJ a akademické malířce Heleně Konstantinové, která spolu se svou rodinou sponzorsky poskytla reprezentativní prostory Kaiserštejnského paláce.

Je možné uzavřít darovací smlouvu a hodnotu bezúplatného plnění (daru) následně odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15, odst.). Pokud se nemůžete zúčastnit benefičního koncertu a přesto byste chtěli podpořit činnost Institutu Bohuslava Martinů, můžete tak učinit zasláním daru na účet (2300633685/2010, Fio banka).

    

Hlavní partner: