INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ

6. Benefiční koncert pro Institut Bohuslava Martinů

se bude konat 7. června  2021

Na šestém benefičním koncertu na podporu činnosti Institutu Bohuslava Martinů vystoupí Martinů Voices. Koncert, který byl původně plánován na 9. 11. 2020, se uskuteční v pondělí 7. června 2021 již tradičně v prostorách Kaiserštejnského paláce.

​Martinů Voices je komorní vokální soubor, zaměřující se na sborovou tvorbu 20. století. Výkony tohoto tělesa jsou dlouhodobě vysoko ceněny – v březnu 2018 byla jejich martinůovská deska oceněna nejvyšším hodnocením v prestižním britském časopisu Gramophone, kde získala tzv. “Editor’s Choice“, květnové (2018) číslo časopisu Diapason, který je považován za nejvýznamnější periodikum frankofonního hudebního světa, ji ohodnotilo svou nejvyšší známkou a CD tak získalo tzv. “Diapason d’Or”. Britský hudební kritik David Nice označil umění Martinů Voices jako „truly treasure for everyone“ a udělil souboru pět hvězdiček z pěti (David Nice, BBC Music Magazine, červenec 2018).

Martinů Voices
Pondělí, 7. června, 19:30
Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí 23/37, Praha 1)

Kontakt pro další informace:
Kateřina Nová
benefice@martinu.cz

Institut Bohuslava Martinů děkuje Martinů Voices za ochotu účinkovat na benefičním koncertu za symbolický honorář. Dále děkuje zatím nejštědřejším sponzorům: finanční skupině RSJ a akademické malířce Heleně Konstantinové, která spolu se svou rodinou sponzorsky poskytla reprezentativní prostory Kaiserštejnského paláce.

Je možné uzavřít darovací smlouvu a hodnotu bezúplatného plnění (daru) následně odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15, odst.). Pokud se nemůžete zúčastnit benefičního koncertu a přesto byste chtěli podpořit činnost Institutu Bohuslava Martinů, můžete tak učinit zasláním daru na účet (2300633685/2010, Fio banka).

   

Hlavní partner: