INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ

5. Benefiční koncert pro Institut Bohuslava Martinů

Na pátém benefičním koncertu na podporu činnosti Institutu Bohuslava Martinů vystoupí Pavel Haas Quartet, "jedno z deseti nejlepších kvartet dneška" (britský měsíčník Gramophone 2/2019). Koncert se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 v prostorách Kaiserštejnského paláce a zazní na něm smyčcové kvartety B. Martinů a B. Bartóka.

Pátak, 8. listopadu 2019, 19:30
Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí 23/37, Praha 1)

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č. 4
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 2

Pavel Haas Quartet

Kontakt pro další informace a rezervaci vstupenek: Ivana Březinová, martinu@martinu.cz

Smyslem benefičního koncertu je podpora Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů připravovaného Institutem Bohuslava Martinů. Projekt má od roku 2015 již 7 vydaných svazků, první z nich získal ocenění Best Edition Award a dočkal se skvělých recenzí v předních odborných časopisech doma i v zahraničí (časopis NOTES ho označil za ukázkový příklad svého druhu - „a model of its kind“).

Institut Bohuslava Martinů, o.p.s. založila Nadace Bohuslava Martinů v roce 1995 se záměrem zajistit úplný informační servis pro zájemce o život a dílo tohoto skladatele. Cílem institutu je shromáždit veškeré dostupné dokumenty o tomto klasikovi české a světové hudby 20. století. Hlavním projektem Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. je postupné vydávání všech skladeb Bohuslava Martinů v kritických edicích. Finančním garantem Souborného vydání je Nadace Bohuslava Martinů. Projekt však potrvá řadu desetiletí a jeho kompletní financování překračuje možnosti Nadace Bohuslava Martinů. Kromě získávání různých dílčích grantů proto Institut B. Martinů plánuje pořádat každoroční benefiční koncert a mj. umožnit „adopci“ jednotlivých svazků souborného vydání. Edice vychází v české a anglické jazykové verzi ve významném světovém vydavatelství Bärenreiter a k jejím subskribentům patří renomované zahraniční univerzity a knihovny. Každý rok připravuje institut k vydání dva nové svazky.

Institut Bohuslava Martinů děkuje Paul Haas Quartet za ochotu účinkovat na benefičním koncertu bez honoráře. Dále děkuje zatím nejštědřejším sponzorům: finanční skupině RSJ a akademické malířce Heleně Konstantinové, která spolu se svou rodinou sponzorsky poskytla reprezentativní prostory Kaiserštejnského paláce.

Pokud se nemůžete zúčastnit benefičního koncertu a přesto byste chtěli podpořit činnost Institutu Bohuslava Martinů, můžete tak učinit zasláním daru na účet (2300633685/2010, Fio banka). 

    

Hlavní partner