BENEFIČNÍ KONCERTY

5. Benefiční koncert pro Institut Bohuslava Martinů

Na pátém benefičním koncertu na podporu činnosti Institutu Bohuslava Martinů vystoupil Pavel Haas Quartet, "jedno z deseti nejlepších kvartet dneška" (britský měsíčník Gramophone 2/2019). Koncert se uskutečnil v pátek 8. listopadu 2019 v prostorách Kaiserštejnského paláce a zazněly na něm smyčcové kvartety B. Martinů a B. Bartóka.

Pátak, 8. listopadu 2019, 19:30
Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí 23/37, Praha 1)

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č. 4
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 2

Pavel Haas Quartet

Institut Bohuslava Martinů děkuje Paul Haas Quartet za ochotu účinkovat na benefičním koncertu bez honoráře. Dále děkuje zatím nejštědřejším sponzorům: finanční skupině RSJ a akademické malířce Heleně Konstantinové, která spolu se svou rodinou sponzorsky poskytla reprezentativní prostory Kaiserštejnského paláce.

Pokud se nemůžete zúčastnit benefičního koncertu a přesto byste chtěli podpořit činnost Institutu Bohuslava Martinů, můžete tak učinit zasláním daru na účet (2300633685/2010, Fio banka). 

    

Hlavní partner