BENEFIČNÍ KONCERTY

2. Benefiční koncert 2016

Na druhý benefiční koncert na podporu Institutu Bohuslava Martinů spolu s barytonistou Tomášem Králem a klavíristou Ivo Kahánkem přijala pozvání Martina Janková, jedna z celosvětově nejžádanějších interpretek oper W. A. Mozarta, pravidelná opora Salzburského festivalu a dlouholetá někdejší sólistka Curyšské opery.

Ivo Kahánek, Martina Janková a Tomáš Král © Barbora Hrdá


Pondělí 28. listopadu 2016, 19:30
Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. , Praha 1

Leoš Janáček - Moravská lidová poezie v písních (výběr)
Bohuslav Martinů - Nové slovenské písně, H 126 (výběr)

Martina Janková - soprán
Tomáš Král - baryton
Ivo Kahánek - klavír

Kaiserštejnský palác

Hlavním projektem Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. je postupné vydávání všech skladeb Bohuslava Martinů v kritických edicích. Finančním garantem Souborného vydání je Nadace Bohuslava Martinů. Projekt však potrvá řadu desetiletí a jeho kompletní financování překračuje možnosti Nadace Bohuslava Martinů. Kromě získávání různých dílčích grantů chce proto Institut B. Martinů pořádat každoroční benefiční koncert a mj. nabízet jednotlivé svazky souborného vydání díla BM k „adopci".

Od roku 2015 již vyšly první tři svazky v kompletně dvojjazyčné české a anglické jazykové verzi ve významném světovém vydavateství Bärenreiter. Obsahují Epos o Gilgamešovi, Symfonii č. 4 a komorní skladby pro 6 - 9 nástrojů, získaly už subskribenty z řad zahraničních univerzit a knihoven a těší se velkému zájmu odborné veřejnosti. Svazek č. 1, Epos o Gilgamešovi (ed. Aleš Březina), získal prestižní ocenění German Music Edition Prize za nejlepší vydání roku 2015
Kromě toho si také prvních dvou svazků Souborného kritického vydání všiml prestižní časopis Notes. V jeho aktuálním čísle ze září 2016 můžete najít recenzi na kritické edice Eposu o Gilgamešovi a Symfonie č. 4, které autor Nigel Simeone jen chválí. Oba svazky jsou podle Simeoneho nadějným počátkem projektu Souborného vydání; pilně připravená edice Symfonie č. 4by měla být základem pro každého, kdo ji chce nastudovat či zkoumat, a svazek Eposu o Gilgamešovi je podle něj vzorový.
Každý rok budou publikovány dva nové svazky, rozvrh prvních 10 svazků a další informace o tomto projektu a jeho realizátorech najdete na www.martinu.cz


Vstup: Je možné uzavřít darovací smlouvu a hodnotu bezúplatného plnění (daru) následně odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15, odst.)
Po benefičním koncertu následuje recepce.
Hlavní partner benefičního koncertu: RSJ a.s.
Kontakt pro více informací: adela@martinu.cz

Pokud se letos nemůžete zúčastnit benefičního koncertu a přesto byste chtěli podpořit činnost Institutu Bohuslava Martinů, můžete tak učinit zasláním daru na účet (2300633685/2010, Fio banka). 
Všem našim podporovatelům srdečně děkujeme!

 

Ohlasy z médií:

Bádání o Martinů je třeba podpořit. Na benefici ve prospěch Institutu BM zazpívá Martina Janková.


Sopranistka Martina Janková spolu s barytonistou Tomášem Králem a klavíristou Ivo Kahánkem uvede na druhém benefičním koncertě ve prospěch Institutu Bohuslava Martinů ryze český program. V pondělí 28. listopadu v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí zazpívá výběr z Nových slovenských písní Bohuslava Martinů a Janáčkovu Moravskou lidovou poezii v písních.

„Hudba Bohuslava Martinů mě provází od mého mládí. Už jako malá jsem zpívala jeho Otvírání studánek. Nesmírně se těším na opětovnou spolupráci s Ivo Kahánkem, který Martinů věnoval svou doktorskou práci, a s Tomášem Králem, se kterým si hudebně velmi rozumíme a již jsme spolu natočili Ukvalskou a Moravskou lidovou poesii Leoše Janáčka. Naše spolupráce je vždy radostná a inspirující.”  Společné vystoupení těchto tří interpretů není náhodné. Jak uvedla Martina Janková, Janáčkovy písně nahráli vloni (rozhovor s Martinou Jankovou o vydaném albu zde) a Nové slovenské písně Bohuslava Martinů plánují natočit v příštím roce. „Opravdu myslím, že v tvorbě Bohuslava Martinů je spousta perel, z nichž ne všechny ještě svět docenil a já se budu aspoň svým skromným dílem snažit přispět, aby se tak v budoucnu stalo,“ říká klavírista Ivo Kahánek.

Hlavním projektem Institutu BM je vydávání všech skladeb Martinů v kritických edicích, jež se těší velkému zájmu odborné veřejnosti. Od roku 2015 již vyšly první tři svazky ve vydavatelství Bärenreiter a první z nich, Epos o Gilgamešovi, získal prestižní ocenění German Music Edition Prize za nejlepší vydání roku 2015. Finančním garantem Souborného vydání je Nadace Bohuslava Martinů. Náročný projekt však potrvá řadu desetiletí, proto plánuje Institut pořádat každý rok benefiční koncert a nabízet jednotlivé svazky k adopci.

http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/badani-o-martinu-je-treba-podporit-na-benefici-ve-prospech-institutu-bm-zazpiva-martina-jankova.html

   

Hlavní partner