ŽIVOT V DATECH

Roky 1890 - 1902 / část 1

1890 - 8. prosince narozen na věži kostela sv. Jakuba v Poličce (dnes Česká republika) jako syn ševce a pověžného Ferdinanda Martinů a Karoliny Martinů. Zde prožije se svými rodiči a dvěma sourozenci prvních dvanáct let života. Bohuslav Martinů pětiletý, Polička, 1895

01

1897 - Začátek docházky na Měšťanskou školu v Poličce, jedinou, kterou Martinů dokončil. První hodiny houslí u místního krejčího a učitele hudby Josefa Černovského.

02

1902 - Stěhování z věže do domu na náměstí.