ŽIVOT V DATECH

Roky 1903 - 1910

cca 1903 - Komponuje svou první skladbu, programní smyčcový kvartet Tři jezdci podle balady Jaroslava Vrchlického.

1905 - První veřejné vystoupení jako houslista v hostinci v Borové

1906 - Veřejné vystoupení v Poličce, na jeho základě získává stipendium městské rady v Poličce a po úspěšně složené přijímací zkoušce začíná studovat hru na housle na Konzervatoři v Praze.

1907 - Skládá Posvícení pro flétnu a smyčcový orchestr. Počátek přátelství se Stanislavem Novákem, pozdějším koncertním mistrem České filharmonie.

1908 – 12. května vyloučen z Konzervatoře za nepovolené veřejné vystoupení s amatérským orchestrem. 25. května přijat zpátky.

1909 - o Velikonocích skládá pozoruhodnou Elegii pro housle a klavír. V říjnu přestup na varhanní oddělení, na kterém se učila i kompozice.

1910 - 4. června “propuštěn pro nenapravitelnou nedbalost”. Počátek nepřetržité kompoziční činnosti, během několika dnů v červnu a červenci skládá dvě rozsáhlé orchestrální skladby Smrt Tintagilova (podle Maeterlincka) a Anděl smrti (podle Przerwy-Tetmajera). Vedle toho komponuje řadu písní.