ŽIVOT V DATECH

Roky 1931 - 1939

1931 – Svatba s Charlotte Quennehen. Je zvolen řádným členem České akademie věd a umění. Suita z Kuchyňské revue je provedena v cyklu Concerts Cortot a vzápětí ji vydává nakladatelství Leduc.

1932 – Dokončuje mj. celovečerní balet Špalíček a také Smyčcový sextet, který získává 1. cenu nadace Elisabeth Sprague - Coolidge ve Washingtonu.

1933 – premiéra baletu Špalíček v Národním divadle v Praze, následuje nastudování v Národním divadle v Brně a skladba je oceněna Smetanovou cenou.

1934 – Skládá mj. operní cyklus Hry o Marii. Je zvolen do výkonného výboru Société Triton, prestižní pařížské společnosti pro soudobou hudbu. Premiéra orchestrálních Invencí na Bienále v Benátkách.

1935 – Skládá mj. pro pražský rozhlas opery Hlas lesa a Veselohra na mostě. Národní divadlo v Brně uvádí premiéru operního cyklu Hry o Marii, Martinů za ni získává Československou státní cenu. Rudolf Firkušný premiéruje s Českou filharmonií za řízení Václava Talicha Koncert č.2 pro klavír a orchestr.

1936 – Skládá mj. opery Divadlo za branou (premiéra téhož roku v Národním divadle v Brně) a zejména Julietta aneb Snář (dokončena v lednu 1937)

1937 – Seznámení se skladatelkou Vítězslavou Kaprálovou, která se později stane jeho žačkou a milenkou. Komponuje mj. kantátu Kytice a Concerto grosso pro komorní orchestr, které věnuje Charlesu Münchovi.

1938 – v březnu premiéra Julietty v Národním divadle v Praze. Komponuje sérii vrcholných děl, mj. Tre ricercari pro komorní orchestr, Concertino pro klavír a orchestr, 5. smyčcový kvartet. v den Mnichovské dohody (29.9.) dokončuje na objednávku Paula Sachera Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány,

1939 - 1.9. vypuknutí 2. světové války, Martinů skládá mj. pro české dobrovolníky ve Francii kantátu Polní mše.