ŽIVOT V DATECH

Roky 1911 - 1920

1911 - První konzultace u Josefa Suka. V prosinci neúspěšný pokus o složení státní zkoušky.

1912 - Začíná komponovat klavírní cyklus Loutky (1912-1923), své první životaschopné dílo. Nipponari pro zpěv a malý instrumentální soubor. V prosinci skládá státní zkoušku.

1914 - Vypuknutí 1. světové války. Martinů je osvobozen od branné povinnosti.

1915 - Začíná příležitostně vypomáhat jako houslista v České filharmonii

1

1916 - V létě návrat do Poličky, od září učitel houslí na Měšťanské škole, vedle toho soukromá výuka.

1918 – Blížící se konec 1. světové války oslaví Martinů kantátou Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor, orchestr a varhany. 28. října vyhlášení samostatnosti Československé republiky.

1919 - 12.ledna premiéra České rapsodie v podání České filharmonie. V létě turné s orchestrem Národního divadla do Londýna, Paříže, Ženevy, Bernu a Curychu.

1920 - Ukončení závazků v Poličce a v létě návrat do Prahy. Od podzimu stálý člen České filharmonie u 3. pultu 2. houslí.