ŽIVOT V DATECH

Roky 1921 - 1930

1922 - Na vystoupení The English Singers poznává anglické renesanční madrigaly. Začíná studovat kompozici u Josefa Suka. Skládá balet Kdo je na světě nejmocnější.

1923 - V říjnu odjíždí do Paříže studovat kompozici u Alberta Roussela.

1923-1940 - Žije v Paříži jako skladatel na volné noze, letní měsíce tráví obvykle v Poličce.

1924 - V létě skládá v Poličce orchestrální rondo Half-Time, svou první zralou skladbu. Její premiéra v podání Václava Talicha a České filharmonie způsobí skandál, Martinů se musí hájit obvinění, že je toto dílo plagiátem Stravinského Petrušky. V Národním divadle v Praze je provedena premiéra celovečerního baletu Istar (1918-1921).

1925 – Skládá 2. smyčcový kvartet, dílo, kterým se prosazuje v mezinárodním kontextu a vydává je nakladatelství Universal Edition Wien. Balet Kdo je na světě nejmocnější je premiérován v brněnském Národním divadle spolu s premiérou Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky.

1

1926 – seznámení s Charlotte Quennehen, svou pozdější manželkou. Komponuje La Bagarre pro velký orchestr.

1927 – Dokončuje mj. svou první operu Voják a tanečnice a jazzový balet Kuchyňská revue. Seznámení s JUDr. Milošem Šafránkem, pozdějším skladatelovým pomocníkem a životopiscem. V listopadu premiéra La Bagarre v provedení Bostonského symfonického orchestru. Vznik Ecole de Paris, jejímž členem jsou Martinů, Mihalovici, Beck a Harsányi, později též Tansman a Tcherepnine.

1928 – V Národním divadle v Brně je premiérován balet Vzpoura a operní prvotina Voják a tanečnice. Přibývá mezinárodních úspěchů: na pařížských Concerts Colonne je proveden Klavírní koncert č.1. Talich provádí La Bagarre v Londýně, na bádenském festivalu zazní Jazzová suita, Kvartet č.2 je uveden na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Sieně, Smyčcový kvintet je premiérován na festivalu Elisabeth Sprague Coolidge v Pittsfieldu, Massachusets a La Symphony (později přejmenovaná na La Rhapsody) v Bostonu, Massachusets.

1929 – Dokončuje mj. operu-film Tři přání. 29. října zhroucení burzy v New Yorku, začátek světové hospodářské krize.

1930 – Skládá mj. Pět krátkých kusů pro klavírní trio a Koncert č.1 pro violoncello a orchestr, který Gaspar Cassadó premiérově uvádí v Berlíně. Z finančních důvodů přerušuje těsně před dokončením 2. aktu práci na celovečerní opeře Den dobročinnosti, jejíž fragment zazní ve světové premiéře až 28.3. 2003 v Českých Budějovicích.

2