DNY BOHUSLAVA MARTINŮ

Dny Bohuslava Martinů 2015

21. ročník

pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana

„125. výročí narození Bohuslava Martinů“

Hlavním mediálním partnerem festivalu je Česká televize

S podporou Nadace ČEZ

 

Ohlédnutí za festivalem Dny Bohuslava Martinů 2015 - RECENZE, fotografie
 

PROGRAM:

PROLOGY

Pocta Bohuslavu Martinů o svátku sv. Cecilie, patronky hudby
neděle 22 .11. 2015, 18.00

Pražský hrad, Španělský sál
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
dirigent Václav Blahunek
Petr Nouzovský – violoncello
Památník Lidicím, H 296
Concertino pro violoncello a malý orchestr, H 143
Half-Time, H 142 

 

Závěrečný koncert cyklu Komorní večery v Zrcadlové kapli
úterý 24. 11. 2015, 19.30

Klementinum, Zrcadlová kaple
Carolina Eyck, Německo - těremin
Vilém Veverka - hoboj
Kvarteto Martinů (Lubomír Havlák, Libor Kaňka - housle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello)
Karel Košárek – klavír
Fantasie pro těremin, hoboj, smyčcové kvarteto a klavír, H 301
Klavírní kvintet č. 2, H 298

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Národní knihovnou České republiky.
 

Koncert laureátů Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2015 v oboru klavír
neděle 29. 11. 2015, 19.30

Etudy a polky, H 308, II.sešit
Tři české tance, H 154
Kateřina Potocká..........2.CENA
Sonáta pro klavír, H 350
Kristýna Znamenáčková........1. CENA, CENA ZA NEJLEPŠÍ INTERPRETACI DÍLA BOHUSLAVA MARTINŮ
Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
 

FESTIVAL
Praha 1. – 20. 12. 2015, 21. ročník

Zahajovací koncert festivalu
věnovaný 70. výročí Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu
úterý 1. 12. 2015, 19.30
Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
sbormistři a dirigenti Blanka Kulínská a Lukáš Jindřich
Alfred Strejček – recitace
Roman Janál – baryton
Veronika Ptáčková – klavír
Sedláčkovo kvarteto (Michal Sedláček, Jan Maceček – housle, Vít Kubík – viola, Karel Chudý – violoncello)
Koleda z kantáty Kytice, H 260
Špalíček, H 214 (výběr)
Otvírání studánek, H 354

 

Cembalový recitál
středa 2. 12. 2015, 17.30

Rudolfinum, Sukova síň
Mahan Esfahani (Velká Británie) – cembalo
Sonáta pro cembalo, H 368
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Českým spolkem pro komorní hudbu.
 

Orchestrální koncert cyklu „Ti nejlepší“
pátek 4. 12. 2015, 19.30

Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Akademičtí komorní sólisté
dirigent Vojtěch Spurný
Robert Kružík – violoncello
Sinfonietta La Jolla pro klavír a komorní orchestr, H 328
Koncert č.1 pro violoncello a orchestr, H 196
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Hudební a taneční fakultou AMU.

Česká sborová tvorba 19. a 20. století
sobota 5. 12. 2015, 19.30

Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr a dirigent Petr Fiala
Hana Škarková – soprán
Marie Vrbová – alt
Vítězslav Šlahař – bas
Alfréd Strejček – recitace
Miriam Zuziaková, Terezie Fialová - klavír
Martin Jakubíček – varhany
instrumentální soubor
České madrigaly, H 278  (výběr)
Hymnus ke sv. Jakubu, H 347
 

Martinů a jazz
neděle 6. 12. 2015, 20.00

Divadlo Archa
Jihočeská filharmonie                                                         
dirigent Jan Talich
Rozhlasový Big Band Gustava Broma
dirigent Vladimír Valovič, Slovensko
Jan Simon – klavír
Kuchyňská revue, Suita z baletu,  H 161A
Jazzová suita, H 172
Le Jazz,  H 168

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Divadlem Archa, o.p.s.
 

Koncert – Salon
pondělí 7. 12. 2015, 19.30

kostel sv. Vavřince
Karel Košárek - klavír
Vilém Veverka - hoboj                                                         
členové Kvarteta Martinů (Lubomír Havlák, Libor Kaňka - housle, Jitka Vlašánková – violoncello)
Irvin Venyš – klarinet
Jan Hudeček – fagot
Mazurka – Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello, H 325
Sonáta pro dvoje housle a klavír, H 213
Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír, H 315
Moravské tance (Les Rondes) pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, dvoje housle a klavír, H 200

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Pražským jarem, o.p.s., v rámci Svatovavřinecké koncertní sezóny.


Koncert sborového cyklu Pražského filharmonického sboru
úterý 8. 12. 2015, 19.30

Rudolfinum, Dvořákova síň
Pražský filharmonický sbor
dirigent Lukáš Vasilek
Pavla Vykopalová - soprán
Martin Slavík – tenor
Jiří Brückler – baryton
Lenka Navrátilová, Karel Košárek - klavír                          
Ladislav Bilan ml. – bicí nástroje
Daniela Valtová Kosinová - varhany
Michal Krůšek - bubnování na židli
Sedláčkovo kvarteto (Michal Sedláček, Jan Maceček - housle, Vít Kubík - viola, Karel Chudý - violocello) 
Legenda o svaté Dorotě z 3. dějství baletu Špalíček, H 214 II (transkripce pro ženský sbor, 2 klavíry a bicí nástroje Ivo Bláha) - premiéra
Hora tří světel, H 349
Romance z pampelišek
, H 364
Mikeš z hor, H 375
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Pražským filharmonickým sborem.
 

Koncert rezidenčního souboru sezony Českého spolku pro komorní hudbu
středa 9. 12. 2015, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň
Smetanovo trio (Jiří Vodička- housle, Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír)
Klavírní trio č. 3, H 332
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Českým spolkem pro komorní hudbu
 

Závěrečný koncert 18. ročníku Mezinárodního festivalu koncertního melodramu
neděle 13. 12 .2015, 18.30

Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
dramaturgie a režie Věra Šustíková
Soňa Červená, Marta Hrachovinová, Carmen Mayerová, Jaromír Meduna – recitace
voice-band studentů Vyšší odborné školy herecké, sbormistryně Marta Hrachovinová
Karel Košárek – klavír
Hana Hrachovinová – harfa
Radek Křižanovský – housle
Jana Kubánková – housle, viola
Tomáš Strašil - violoncello
Dana Hegerová - altová flétna
Michal Zpěvák – klarinet
Daniel Hucek - fagot
Miroslav Barabáš – trubka
Ondřej Urban – klavír
soubor bicích nástrojů (umělecký vedoucí Daniel Mikolášek)
dirigent Jiří Petrdlík
Tři melodramy, H 82, 83, 84
Kuchyňská revue, balet, H 161
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů se Společností Zdeňka Fibicha
 

Dvořák / Martinů / Suk
Abonentní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu
pondělí 14. 12. 2015, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
dirigent Tomáš Brauner
Martin Kasík – klavír
Daniel Wiesner a Miroslav Sekera – klavír
Koncert  č. 3 pro klavír a orchestr, H 316
Koncert pro dva klavíry a orchestr, H 292
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu
 

Opera-film Tři přání
pohostinské představení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
úterý 15. 12. 2015, 19.00
Národní divadlo v Praze
sólisté, sbor a orchestr Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
dirigent Jakub Klecker
režie Jiří Nekvasil
Představení je pořádáno ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Národním divadlem

Adventní koncert pro UNICEF
abonentní koncerty Orchestrálního cyklu C/D
středa 16. 12. 2015 a čtvrtek 17. 12. 2015, 19.30
Obecní dům, Smetanova síň
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
dirigent Pietari Inkinen, Finsko                                           
Rita Čepurčenko – housle, Miloš Jahoda – violoncello, Liběna Séquardtová – hoboj,
Luboš Hucek – fagot
Sinfonia Concertante pro hoboj, fagot, housle, violoncello a malý orchestr, H 322
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK

1. benefiční koncert Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s.
pátek 18. 12. 2015, 19.30

Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Enrico Pieranunzi, Itálie – klavír
Robert Kolinsky, Švýcarsko – klavír
Koncert moderuje Emma Smetana.
Tři české tance pro dva klavíry, H 324
Enrico Pieranunzi: Autour de Martinu (Improvizace)
George Gershwin: Američan v Paříži (úprava pro 2 klavíry Enrico Pieranunzi, česká premiéra)
Enrico Pieranunzi: Duke's Dream (česká premiéra)

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Institutem Bohuslava Martinů, o.p.s.
 

Sborový koncert Martinů Voices
sobota 19. 12. 2015, 19.30

Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Martinů Voices
sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek
Čtyři písně o Marii, H 235
Pět českých madrigalů pro smíšené hlasy, H 321
 

Emmanuel, Emmanuel!
Abonentní koncert PKF-Prague Philharmonia, závěrečný koncert festivalu
neděle 20. 12. 2015, 19.30   
Rudolfinum, Dvořákova síň
PKF-Prague Philharmonia
dirigent Emmanuel Villaume (Francie)
Andrew von Oeyen (USA) - klavír
Serenáda pro komorní orchestr, H 199
Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s PKF-Prague Philharmonia, o.p.s.
 


Pořady České televize během festivalu Dny Bohuslava Martinů 2015 - vysílání stanice ČT Art

 

Hlavním mediálním partnerem festivalu je Česká televize

Návrat z exilu
Středa 9. 12.2015, 20.20
Portrét Bohuslava Martinů, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů hudby 20. století (1998)
Kamera M. Čvorsjuk, režie J. Nekvasil

Bohuslav Martinů a Amerika
Čtvrtek 10. 12.2015, 21.50
Dokumentární film o tvůrčím období slavného českého hudebního skladatele v letech  1941- 1956
Připravili: A. Březina, M. Čvorsjuk a J. Nekvasil

Otvírání studánek
Sobota 11.12.2015, 0.15
Dokument o současné rekonstrukci představení kantáty Bohuslava Martinů režiséra Alfréda Radoka v Laterně magice z let 1960 a 1966. Režie Petr Kaňka

Milý příteli Martinů
Sobota 12. 12. 2015, 20.20
O nevšedním a ušlechtilém přátelství i spolupráci mezi českým skladatelem Bohuslavem Martinů a řeckým spisovatelem Nikosem Kazantzakisem, autorem předlohy opery Řecké pašije (1998)
Hrají: M. Donutil, F. Derfler a I. Valešová
Scénář a režie G. Agathonikiadis

Řecké pašije
Sobota 12. 12.2015, 21.20
Televizní zpracování opery podle románu Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný (1999)
V anglickém znění s českými titulky
Hrají a zpívají: M. Etzler /J. Mitchinson, H. Novotná /H. Fieldová, Z. Hess/ J. Tomlinson a další.
Nahrála Státní filharmonie Brno, Pražský filharmonický sbor, Kühnův dětský sbor, dirigent Sir Charles Mackerras.
Kamera M. Kubala, scénář a režie T. Šimerda

Epos o Gilgamešovi
Neděle 13.12.2015, 22.10
(2014). Účinkují Brian Caspe, Adriana Kohútková, Martin Šrejma, Jiří Hájek, Adam Plachetka, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, dirigent Alexander Markovič
Kamera Petr Vejslík, režie Jakub Kořínek

B. Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr
Neděle 13. 12. 2015, 23:05
Sólistka Z. Růžičková, spoluúčinkuje Sukův komorní orchestr, dirigent P. Škvor (1990)
Kamera I. Bojanovský, režie T. Šimerda

Změna programu vyhrazena.