DNY BOHUSLAVA MARTINŮ

Festival Bohuslava Martinů 1996

2. ročník

Koncert laureátů soutěže Nadace Bohuslava Martinů
v oboru klavír
Sobota 7. 12. 1996, 11.00 hodin
Sál Martinů, HAMU
Malostranské náměstí 13, Praha 1

Sergej Prokofjev: Gavota a Scherzo, op. 12
Claude Debussy: Pour le piano
Bohuslav Martinů: Osm preludií (Huit préludes), H. 181
Igor Stravinský: Trois Mouvements de Pétrouchka

Petr Novák, Ivo Kahánek, Jiří Kollert, Barbora Sejáková

Zuzana Růžičková

Zahajovací koncert
Sobota 7. 12. 1996, 19.30 hodin
Dvořákova síň, Rudolfinum, náměstí Jana Palacha, Praha 1

Bohuslav Martinů: Koncert pro hoboj a malý orchestr, H. 353
Bohuslav Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr, H. 246
Bohuslav Martinů: Koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H. 271

Pražská komorní filharmonie
Jiří Bělohlávek, Zbyněk Müller
Jaroslav Šaroun, Zuzana Růžičková
Petr Holub

Komorní koncert
Neděle 8. 12. 1996, 19.30 hodin
Sál Martinů, HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H. 182
Bohuslav Martinů: Klavírní trio č. 2 d moll, H. 327
Bohuslav Martinů: Smyčcový sextet, H. 224

Ivan Štraus, Jiřina Kolmanová, Trio Antonína Dvořáka, Sukovo kvarteto

Koncert Mezinárodní akademie komorní hudby
Brandýs nad Labem
Pondělí 9. 12. 1996, 19.30 hodin
Sál Martinů, HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Bohuslav Martinů: Česká rapsódie pro housle a klavír, H. 307
Bohuslav Martinů: Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello, H. 325
Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H. 182
Bohuslav Martinů: Ronda pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, dvoje housle a klavír, H. 200
Bohuslav Martinů: Kuchyňská revue, H. 161 Bohuslav Martinů: Sextet pro klavír a dechové nástroje, H. 174

Mezinárodní akademie komorní hudby Sándora Végha

Závěrečný orchestrální koncert
Čtvrtek 12. 12. 1996, 19.30 hodin
Pátek 13. 12. 1996, 19.30 hodin
Dvořákova síň, Rudolfinum, náměstí Jana Palacha, Praha 1

Bohuslav Martinů: Fresky Piera della Francesca, H. 352
Bohuslav Martinů: Koncert pro housle a orchestr č. 2, H. 293
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 5, H. 310

Česká filharmonie
Martin Turnovský, Josef Suk

Festival Bohuslava Martinů '96 se konal pod záštitou ministerského předsedy České republiky, pana Václava Klause.