DNY BOHUSLAVA MARTINŮ

Festival Bohuslava Martinů 2001

7. ročník

         Praha, 7. – 13. prosince 2001
 
7.12.
Koncert laureátů soutěže Nadace B. Martinů v oboru klavírní trio a smyčcové kvarteto – 19:30, Sál Bohuslava Martinů

   8.12. Koncert laureátů soutěže Nadace B. Martinů 2000 - 19:30, Sál Bohuslava Martinů
Štěpán Doležal – violoncello, Roman Patočka – housle, Martinů collegium, Komorní orchestr Berg a Peter Vrábel – dirigent

Bohuslav Martinů – Sonata da camera pro violoncello a komorní orchestr, H. 283
Maurice Ravel – Tzigane pro housle a orchestr
Bohuslav Martinů – Česká rapsodie pro housle a orchestr, orch. úprava, H. 307
Bohuslav Martinů – Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H. 232
Igor Stravinský – Pulcinella (suita z baletu)

9.12. Martinů a Walton – 2 cizinci v Paříži – 19:30, Sál Bohuslava Martinů
   Emperor String Quartet (Anglie)

   Benjamin Britten – Tři divertimenta pro smyčcový kvartet    Bohuslav Martinů – Smyčcový kvartet č. 4, H. 256
   Bohuslav Martinů – Smyčcový kvartet č. 5, H. 268
   William Walton – Smyčcový kvartet a moll (1947)

10.12. Orchestrální koncert – 19:30 Španělský sál Pražského hradu
   Sharon Bezaly (Izrael) – flétna, Bohuslav Matoušek – housle, Pražská komorní filharmonie,  Jiří Bělohlávek – dirigent

   Igor Stravinský – Apollon musagete
   Bohuslav Martinů - Koncert pro flétnu, housle a orchestr, H. 252
   Bohuslav Martinů - Toccata e due canzoni pro malý orchestr, H. 311

13.12. Závěrečný koncert -19:30 Dvořákova síň, Rudolfinum, Nám. Jana Palacha, Praha 1
   Pražské klavírní duo Zdeňka Kolářová a Martin Hršel, Česká filharmonie, Vladimír   Ashkenazy - dirigent

   Bohuslav Martinů - Allegro symphonique pro velký orchestr, H. 171    Bohuslav Martinů - Koncert pro dva klavíry a smyčcový orchestr, H. 292
   Bohuslav Martinů – Symfonie č. 4, H. 305