DNY BOHUSLAVA MARTINŮ

Festival Bohuslava Martinů 2004

10. ročník

 

(6.-10.12.2004)

 

6. prosince, 19. 30, sál Martinů,  HAMU, Malostranské nám. 13 / Praha 1
Koncert k poctě Viktora Kalabise
Bohuslav MartinůSonáta pro cembalo, H. 368 (1958)
Viktor Kalabis: Preludio, Aria e Toccata  "Příhody Sisyfovy", op. 75 (1993)
Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 3, op. 48 (1977)
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 3, H. 183 (1929)

Monika Knoblochová - cembalo/harpsichord
Penguin Quartet
František Souček - housle
Petr Střížek - housle
Petr Holman - viola
Vladimír Fortin - violoncello


7. prosince/ 19.30 hodin / sál Martinů / HAMU / Malostranské nám. 13 / Praha 1
Koncert laureátů soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2004 v oboru klavírní trio a smyčcové kvarteto
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Klavírní trio c moll, op. 1, č. 3 (1793/1794)
Trio concertino (1. cena)
Ivo Kahánek - klavír
Jan Fišer - housle
Tomáš Jamník - violoncello
Bohuslav Martinů (1890-1959)
Smyčcový kvartet č. 2, H. 150
(1925)                                                     
Icarus Quartet (2. cena a cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů)
Milan Pala  - housle
Marián Svetlík - housle
Julián Veverica - viola
Katarína Madariová  - violoncello
Bohuslav Martinů: Bergerettes, H. 275 (1939)
Ester-Trio (2. cena a cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů)
Ester Godovská - klavír
Tamara Polakovičová -  housle
Dominika Hošková - violoncello
Bohuslav Martinů
Smyčcový kvartet č. 3, H. 183 (1929)
Penguin Quartet (1. cena)
František Souček - housle
Petr Střížek - housle
Petr Holman - viola
Vladimír Fortin - violoncello
 

8. 12. 2004 19,30 Sál B. Martinů, Lichtenštejnský palác, HAMU
Komorní koncert

B. Martinů: Klavírní trio č.1 (Cinq pieces breves), H. 193
Bohuslav Martinů:
Dvě písně- Automne malade (Chorý podzim), Fleur de pecher (Květ broskví), H. 213 bis (1932)
Saltimbanques (Komedianti) z cyklu Tři písně na básně Apollinairovy H. 197 (1930)
Tři písničky k Vánocům - La poule a couvé (Kvočna), Le poulet (Kuřátko), Le petit chat (Koťátko) H. 184 bis (1929)
Dvě balady na slova lidové poezie pro alt a klavír- Putovali hudci, Sirota H. 228 (1932),
Koleda milostná, H. 259 (1939)
Písně na Goethův text, H. 94 (1915) - světová premiéra
Přání mamince  H. 279 bis (1939)
B. Martinů: Sonáta č. 3  pro violoncello a klavír  H. 340
Bohuslav Martinů:  Klavírní trio č. 2 d moll, H. 327
Smetanovo trio
Jana Nováková - housle
Jan Páleníček - violoncello
Jitka Čechová - klavír
Olga Černá - mezzosoprán

9+10. prosince
Závěrečný koncert
ve spolupráci s Českou filharmonií  
19.30 / Dvořákova síň / Rudolfinum / Nám. Jana Palacha / Praha 1

Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, svita z opery, upr. Václav Talich (1938)
Bohuslav Martinů: Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr, H. 337 (1952)
Antonín Dvořák: Serenáda d-moll pro dechové nástroje, op. 44 (1878)
Bohuslav Martinů: Paraboly, H. 367 (1958)
Isabelle van Keulen - viola
Česká filharmonie
Jakub Hrůša  - dirigent