DNY BOHUSLAVA MARTINŮ

Dny Bohuslava Martinů 2010

16. ročník

28. 11. 2010, HAMU
Koncert laureátů soutěže Nadace Bohuslava Martinů, obory klavírní trio a smyčcové kvarteto
Trio č.2 d moll, H. 327                                 
ORBIS TRIO 

(2. cena a Cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů)
Bergerettes, H. 275
PUELLA TRIO

(1. cena)


9. a 10. prosince 2010
Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha, CZ
www.ceskafilharmonie.cz
Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr, H. 337
Czech Philharmonic Orchestra
Petr Altrichter (dirigent)