DNY BOHUSLAVA MARTINŮ

Dny Bohuslava Martinů 2006

12. ročník

3. - 8. 12. 2006,  Praha

3. prosince 2006, 19.30 hod
Koncert laureátů Soutěže Nadace Bohuslava Martinů v oboru housle
Sál Bohuslava Martinů, HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupenky k zakoupení hodinu před koncertem


5. prosince 2006, 19.30 hod
Kvarteto Martinů
W. A. Mozart: Smyčcový kvartet G dur č. 14 KV 387
B. Martinů: Smyčcový kvartet č. 2, H. 150
A. Dvořák:  Smyčcový kvartet As dur Op. 105
Sukova síň, Rudolfinum, Náměstí Jana Palacha, Praha 1
Vstupenky k zakoupení hodinu před koncertem


6. prosince 2006, 19.30 hod
Pocta O. F. Kortemu (*1926)
B. Martinů: Pět krátkých kusů, H. 193
O.F. Korte:Sonáta pro klavír
O.F. Korte:Filosofické dialogy pro housle a klavír
Martinů: Bergerettes pro klavírní trio, H. 275
Trio Bergerettes
Nosticův palác - Konírna, Maltézské nám 1, Praha 1
Vstup volný

7. - 8. prosince 2006, 19.30 hod
Česká filharmonie
J. Brahms: Koncert č. 1 d moll pro klavír a orchestr
B. Martinů: Předehra, H. 345
B. Martinů: Symfonie č. 1, H. 289
Garrick Ohlsson – klavír
Zdeněk Mácal – dirigent
Rudolfinum, Dvořákova síň,  Náměstí Jana Palacha, Praha 1