SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Edice

Souborné vydání děl Bohuslava Martinů poprvé zpřístupňuje kompletní dílo významného českého skladatele 20. století. Řada tištěných skladeb B. Martinů, vázaných v nakladatelstvích po celém světě, není pro veřejnost k dispozici. Vedle běžně nedostupných skladeb, přináší edice i díla, která dosud nebyla publikována nebo byla v nedávné době teprve nalezena. Souborné historicko-kritické vydání vychází nyní v podobě vědecky vypracovaných notových edic, vytvořených na základě studia a zpracování všech dostupných pramenů. Hlavním přínosem této nové edice je prezentování skladatelovy intence v největší možné míře, představení neznámých verzí děl (např. Concerto da camera, H 285, Symfonie č. 4, H 305) a tím nabídnutí detailního vhledu do důkladného a dlouhodobého kompozičního procesu autora.

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů reflektuje moderní metody vědeckých edic dnešní doby a je koncipováno jako vědecko-praktická edice určená badatelům i interpretům. Je realizováno Institutem Bohuslava Martinů s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů v Praze a Grantové agentury ČR a je vydáváno nakladatelstvím Bärenreiter-Verlag, Kassel, a Bärenreiter Praha.