SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Ohlasy

Recenze Nigela Simeoneho, Notes 09/2016

Březinova edice je vzorová.

Toto nové souborné vydání - které vřele doporučuji jak hudebním knihovnám, tak skutečným fanouškům Martinů - by mělo výrazně napomoct pozvednutí jeho hudby z okraje zájmu. První dva svazky představují velice slibný začátek celého projektu.

Svazek, který je věnován Symfonii č. 4 a jehož editorkou je Sharon Andrea Choa, oceňuje Simeone díky rozsáhlému úvodu, kritickému aparátu a dodatečnému materiálu v přílohách. Vyzdvihuje také nelehkou ediční práci, která prý byla provedena velmi důkladně. Epos o Gilgamešovi, dílo, které se provádí překvapivě zřídka, se dočkalo u Aleše Březiny mimořádné péče, která se odráží v „obdivuhodném spojení přehlednosti a detailu.“ U obou svazků Simeone upozorňuje na notosazbu nakladatelství Bärenreiter, která je jasná a dobře rozvržená na jednotlivých stránkách.

Kritické vydání Eposu o Gilgamešovi také v roce 2016 od Německé asociace hudebních vydavatelů získala prestižní ocenění Best Edition za nejlepší nakladatelský počin roku 2015.

 

Recenze doc. Jiřího Zahrádky, Opus musicum 03/2018

Poněkud pošramocenou pověst našeho edičního snažení by měl napravit právě Institut Bohuslava Martinů a nakladatelství Bärenreiter. [...] První svazky Souborného vydání díla Bohuslava Martinů jsou příslibem výjimečného edičního počinu.

Jiří Zahrádka ve své recenzi na vydaných svazcích oceňuje především vysokou kvalitu zpracování notových textů, detailně popsané prameny a předmluvy, které přináší mnoho méně známých skutečností. Mimoto si Zahrádka všímá "kvalitní přípravy" a "vzorového zpracování i vytištění" svazků. Díky zkušenostem z jiných současných souborných vydání využívají muzikologové nejmodernější ediční přístupy a to se odráží jak na obsahové stránce, tak i formální.

Celou recenzi najdete zde.