SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Série / Rozdělení do sérií

I.  Jevištní díla a filmová hudba
1. Opery
2. Balety
3. Scénická hudba a hudba k filmům

II.  Orchestrální hudba
1. Symfonie
2. Skladby pro velký orchestr
3. Skladby pro komorní orchestr s koncertujícími nástroji nebo bez nich
4. Svity a výtahy z jevištních děl (ve vlastní úpravě)

III.  Koncerty a koncertantní hudba
1. Koncerty pro sólové nástroje
2. Dvojkoncerty, trojkoncerty a čtyřkoncerty

IV.  Komorní hudba
1. Dua (pro housle a klavír, violoncello a klavír, pro různé nástroje)
2. Tria (s klavírem, bez klavíru)
3. Kvartety (smyčcové, pro různá nástrojová obsazení)
4. Kvintety, Sextety, Septety, Nonety

V.  Skladby pro klávesové nástroje
1. Klavír
2. Cembalo, varhany, 2 klavíry

VI.  Sbory, kantáty, oratorium, písně
1. Sbory
2. Oratorium a kantáty
3. Písně a melodramy

VII.  Suplementa a varia
1. Skici a skicáře
2. Souvislé skici nedokončených děl
3. Faksimile