SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Pramenná situace / Archiv pramenů

Životní osudy zavedly Bohuslava Martinů do různých míst světa, a tak se mu stalo mnoho zemí vždy na určitou dobu domovem – Čechy, Francie, USA, Švýcarsko, aj. Díky tomu jsou pramenné materiály u většiny skladeb těžko dostupné. Velmi rozsáhlá sbírka pramenů (notových i nenotových - autografy, skici, dobové kopie, tiskové předlohy, korespondence) k více než 400 skladbám Bohuslava Martinů je rozptýlena v mnoha archivech či v soukromých sbírkách po celém světě. 

Jejich shromažďování je úkolem na celá desetiletí. Jedním z cílů Institutu Bohuslava Martinů je po pramenech pátrat, evidovat je a soustředit na jednom místě (v prostorách knihovny Institutu), aby měli badatelé možnost s nimi pracovat a vzájemně je porovnávat. Sběrem pramenů poskytuje Institut editorům co nejucelenější pramennou základnu pro realizaci edice. Dnes v době moderních technologií se Institut snaží, pokud je to možné, prameny digitalizovat. Ostatní, k nimž má přístup, se snaží získat alespoň v podobě papírových kopií.