SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Komorní hudba pro 6 - 9 nástrojů I

Bohuslav Martinů:
LES RONDES, H
200
SERENÁDA č. 1, H 217
SERENÁDA č. 3, H 218
STOWE PASTORALS, H 335
NONET č. 2, H 374          
   

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů IV/4, sv. 1
Editorka  Jitka Zichová
BA 10574 partitura v plátěné vazbě (25,5 x 32,5 cm)

· první vědecko-kritické vydání
·
detailní předmluva a kritická zpráva (obojí v angličtině a češtině) od editora
·
faksimile důležitých pramenů

Tento svazek Souborného vydání díla Bohuslava Martinů obsahuje komorní skladby pro smíšená obsazení dechových a smyčcových nástrojů. Kromě jedné skladby (Nonetu č. 2) jde o kombinace neobvyklé – septet Les Rondes (H 200) je psán pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, dvoje housle a klavír, Serenáda č. 1 (H 217) pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu, Serenáda č. 3 (H 218) pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello, nonet Stowe Pastorals (H 335) pro pět zobcových fléten, dvoje housle, klarinet a violoncello. V komorní hudbě Bohuslava Martinů nebyla tato neobvyklá nástrojová obsazení výjimkou, zvlášť v jeho pařížské tvorbě 20.–30. let, která se vyznačovala experimentováním
na poli zvukovém i formálním. Pouze Nonet č. 2 (H 374) vychází ze standardního obsazení. Jednotlivé skladby vznikaly v rozmezí let 1930 až 1959, představují tedy většinu tvůrčích období Bohuslava
Martinů.

Slavnostní křest svazku proběhl během koncertu 17. října 2016 v Českém muzeu hudby.

Distribuce: