SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Čtyřkoncerty

Bohuslav Martinů:
SMYČCOVÝ KVARTET S ORCHESTREM, H 207
SINFONIA CONCERTANTE Č. 2, H 322

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů III/2/4
Editoři Christopher Hogwood (1941–2014), Marek Pechač, Pavel Žůrek
BA 10577-01, partitura v plátěné vazbě (25,5 x 32,5 cm) 

· první vědecko-kritické vydání
· detailní předmluva Pavla Žůrka a Marka Pechače a kritická zpráva editorů (obojí v angličtině a v češtině)
· faksimile důležitých pramenů

„Abych řekl pravdu, jsem typ concerta grossa,“ napsal Martinů v roce 1945. A concerto grosso je také společné formální východisko obou koncertantních skladeb pro čtyři sólové nástroje a orchestr zahrnutých do svazku Čtyřkoncerty. Kompozice vznikly s odstupem téměř dvaceti let a liší se od sebe v použité stylizaci inspirované různými obdobími hudební historie: Händel a Haydn, baroko a klasicismus. Značný časový odstup obou děl je také dobře patrný na kompoziční technice Martinů, která během těchto desetiletí prošla zásadním obratem.

Šestý vydaný svazek Souborného vydání díla Bohuslava Martinů obsahuje jak detailní předmluvu o genezi, cestě k prvnímu vydání i historické recepci obou skladeb v kontextu skladatelova díla, tak podrobnou kritickou zprávu editorů. Oddíl faksimile přináší kvalitní reprodukce notových a nenotových pramenů dokumentující nejen vybrané zásadní ediční problémy, ale také historickou provozovací praxi i zavržené verze.

Svazek Čtyřkoncerty je posledním edičním počinem vynikajícího znalce díla Bohuslava Martinů a světově proslulého dirigenta Christophera Hogwooda, na jehož vzniku v rámci svého dlouholetého martinůovského bádání spolupracoval.

Distribuce