SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Symfonie č. 4

Bohuslav Martinů:
SYMFONIE č. 4, H 305              
    

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů II/1/4
Editorka Sharon Andrea Choa
BA 10572, partitura v plátěné vazbě (25,5 x 32,5 cm)

· první vědecko-kritické vydání
· detailní předmluva a kritická zpráva od editora (obojí v angličtině a v češtině)
· obsáhlá část Faksimile a Dodatek s původním zněním některých částí

Symfonie č. 4 (1945) je nejradostnější z šestice autorových děl tohoto žánru. V době práce na třetí větě zastihla Bohuslava Martinů (1890–1959) zpráva o kapitulaci Německa. První vědecko-kritické vydání přináší v hlavním notovém textu skladatelovu verzi poslední ruky, v Dodatku jsou navíc publikovány části díla v podobě před jejich přepracováním pro první tištěné vydání, ve kterém skladatel částečně změnil instrumentaci a ze 3. věty odstranil tři takty. Zachycují tedy nejen provozovací historii díla v podobě, kterou mělo až do vydání tištěné partitury v roce 1948, ale zároveň umožňují dnešním interpretům návrat k původnímu znění. Bohatě vybavená část Faksimile přináší mj. všechny dochované části průběhové skici díla.

Distribuce