SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Zasedání ediční rady

se koná každoročně v Praze v prostorách Nadace Bohuslava Martinů. Ediční rada je zejména reprezentována osobnostmi, které se dlouhodobě zabývají kritickými edicemi jiných skladatelů. Členové Ediční rady řeší koncepční otázky Souborného vydání a jejich proměny v souvislosti s nejnovějším pramenným a edičním výzkumem. Editoři jednotlivých svazků představují výsledky práce za uplynulý rok a konzultují s Ediční radou konkrétní ediční problematiku.