SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Ediční plán

Kompletní dílo Bohuslava Martinů je rozplánováno do cca 100 svazků souborného vydání. Rozsah jednotlivých svazků je plánován na 200-300 notových stran, a proto při rozdělení skladeb do jednotlivých svazků hrají roli tyto faktory:

° vhodná kombinace děl dle druhů a žánrů

° pramenná situace

° nakladatelská situace a sublicenční podmínky

° editor

V současné době je rozpracováno 20 svazků, které splňují daná kritéria. Ediční plán se proměňuje díky změnám v  pramenné situaci (nové nálezy nebo naopak nově zjištěné nezvěstné prameny) i v dalších faktorech. Z tohoto důvodu je závazně představeno prvních deset svazků. Další uvedené svazky mohou měnit své pořadí nebo při závažnějších okolnostech i obsah.


EDIČNÍ PLÁN - prvních deset svazků

Série VI / 2, Svazek 1
Epos o Gilgamešovi
, H 351
Ed: Aleš Březina
BA 10571 vyšlo 2014

Série II / 1, Svazek 4
Symfonie č. 4
, H 305
Ed. Sharon Andrea Choa
BA 10572  vyšlo 2014

Série VI / 2, Svazek 2
Polní mše
, H 279, Svatební košile, H 214 I A
Ed. Paul Wingfield                 
BA 10573  2016

Série IV / 4, Svazek 1
Les Rondes
,  H 200, Serenáda č. 1, H 217, Serenáda č. 3, H 218, Stowe Pastorals, H335,
Nonet č. 2, H 374
Ed. Jitka Zichová                    
BA 10574  2016

Série VI / 2, Svazek 3
Otvírání studánek
, H 354, Legenda z dýmu bramborové nati, H 360,
Romance z pampelišek, H 364, Mikeš z hor, H 375
Ed. Vít Zouhar             
BA 10575

Série IV / 3, Svazek 2
Smyčcový kvartet č. 4
, H 256, Smyčcový kvartet č. 5, H 268, Smyčcový kvartet č. 6, H 312,
Smyčcový kvartet č. 7, H 314
Ed. Aleš Březina a kol. 
BA 10576

Série III / 2, Svazek 4
Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr
, H 207, Sinfonia concertante, H 322
Eds. Christopher Hogwood†, Marek Pechač, Pavel Žůrek             
BA 10577

Série III / 1, Svazek 8
Concerto da camera
pro housle, smyčcový orchestr, klavír a bicí, H 285,
Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr, H 337
Eds. Sandra Bergmannová,  Paul Silverthorne
BA 10578

Série III / 1, Svazek 5
Inkantace. Koncert pro klavír a orchestr č. 4
, H 358,
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 (Fantasia concertante), H 366
Ed. Ivana Tabak                         
BA 10579

Série I / 1, Svazek 12
Ariadna
, lyrická opera o jednom dějství, H 370
Ed. R. Simon
BA 10580
 

Každý svazek obsahuje podrobnou předmluvu a kritickou zprávu v češtině a angličtině, formát: 25.5 x 32.5 cm, v plátěné vazbě.

 

 

Realizační tým

 

Vedení edice: Institut Bohuslava Martinů v Praze

Ředitel Institutu: Aleš Březina

Ediční rada: Peter Ackermann, Aleš Březina, Jarmila Gabrielová, Jonáš Hájek, Martin Ledvinka, Kateřina Maýrová, Marek Pechač, Daniela Philippi, Ivana Rentsch, Giselher Schubert, Arne Stollberg, Eva Velická, Paul Wingfield, Jitka Zichová, Vít Zouhar, Pavel Žůrek