SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Ediční plán

Kompletní dílo Bohuslava Martinů je rozplánováno do cca 100 svazků souborného vydání. Rozsah jednotlivých svazků je plánován na 200–300 notových stran, a proto při rozdělení skladeb do jednotlivých svazků hrají roli tyto faktory:

° vhodná kombinace děl dle druhů a žánrů

° pramenná situace

° nakladatelská situace a sublicenční podmínky

° editor

V současné době je rozpracováno 20 svazků, které splňují daná kritéria. Ediční plán se proměňuje díky změnám v pramenné situaci (nové nálezy nebo naopak nově zjištěné nezvěstné prameny) i v dalších faktorech. Z tohoto důvodu svazky mohou měnit své pořadí nebo při závažnějších okolnostech i obsah.


EDIČNÍ PLÁN, svazky 11–17

Fresky Piera della Francesca​, H 352, Paraboly, H 367
Eds: Arne Stollberg, Janina Müller

Mariken z Nimègue, H 236/2 I, Dvakrát Alexandr, H 255
Eds: Pavel Žůrek, Jitka Zichová

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, H 196 I–III
Ed.: Giselher Schubert

Toccata e Due Canzoni, H 311, Sinfonietta La Jolla, H 328
Ed.: Marek Pechač

Mirandolina, komická opera o třech dějstvích, H 346 (tři svazky)
Ed.: Peter Ackermann

Každý svazek obsahuje podrobnou předmluvu a kritickou zprávu v češtině a angličtině, formát: 25.5 x 32.5 cm, v plátěné vazbě.

 

Realizační tým

Vedení edice: Institut Bohuslava Martinů v Praze, Aleš Březina (ředitel)

Ediční rada: Peter Ackermann, Aleš Březina, Jarmila Gabrielová, Jonáš Hájek, Martin Ledvinka, Kateřina Maýrová, Marek Pechač, Daniela Philippi, Ivana Rentsch, Giselher Schubert, Arne Stollberg, Eva Velická, Paul Wingfield, Jitka Zichová, Vít Zouhar, Pavel Žůrek