SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Smyčcové kvartety II (č. 4–7)

Bohuslav Martinů:
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 4, H 256
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 5, H 268
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 6, H 312
CONCERTO DA CAMERA (SMYČCOVÝ KVARTET Č. 7), H 314

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů IV/3/2
Editoři Aleš Březina, Jana Franková, Jana Honzíková, Jitka Zichová, Pavel Žůrek
BA 10576-01, partitura v plátěné vazbě (25,5 x 32,5 cm)

· první vědecko-kritické vydání
· detailní předmluva Aleše Březiny a kritická zpráva editorů (obojí v angličtině a v češtině)
· faksimile důležitých pramenů

Se svými osmi smyčcovými kvartety se řadí Martinů k významným představitelům tohoto žánru v hudbě dvacátého století. Komponoval je ve všech obdobích své tvorby. Předkládané kritické vydání se od všech předchozích odlišuje v mnoha ohledech. Na základě znalostí kompletního, v řadě případů objevného pramenného materiálu (notového i nenotového) bylo možné vytvořit precizní edice a také ozřejmit estetická a formální východiska, která činí ze smyčcových kvartetů Martinů systematicky vystavěnou řadu děl, vzájemně souvisejících konstrukčně rafinovaným a inovátorským propojením formy a hudebního materiálu.

Distribuce